Ενεργοποιώντας μαλακές δεξιότητες προς όφελος σπουδαστών σε κινητικότητα.

Καλώς ήρθατε στο SkillsAct4VET

Το SkillsAct4VET είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία έχει σχεδιαστεί για την επαγγελματική και εκπαιδευτική καθοδήγηση καθηγητών και εκπαιδευτών στην υποστήριξη σπουδαστών πριν, κατά την διάρκεια και μετά την παραμονή τους στο εξωτερικό.

Η εκπαίδευση συνδέεται με το  SkillsAct, ένα μοντέλο που πρεσβεύει ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται από την εμπειρία των σπουδαστών στο εξωτερικό αποτελούν σημαντικό όφελος. Οι σπουδαστές επιστρέφουν γεμάτοι νέες ιδέες και γνώσεις, εφόδια που αποτελούν πολύτιμες ευκαιρίες εξέλιξης. Εφόδια τα οποία μπορούν, επιπλέον, να αποτελέσουν και ευκαιρία για εργασιακή ανέλιξη στην χώρα από την οποία προέρχονται.

Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται σε 3 ενότητες: πριν, κατά την διάρκεια και μετά την μετακίνηση και περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό υλικό, άμεσα εφαρμόσιμο.

Μπορείτε, πρώτα, να μελετήσετε την Εισαγωγή και τις Οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τις βασικές ιδέες και αρχές του SkillsAct4VET.

Σας ευχόμαστε ένα συναρπαστικό ταξίδι μάθησης

Εισαγωγή και Οδηγίες

SkillsAct4VET: Περί τίνος πρόκειται;

Το “Skills Act 4VET” είναι ένα 12μηνο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την Tribeka μαζί με την Militos, την M. V. Lomonosov, την ADI, την Bulgarian Industrial Association, την Beyond Research και την Elidea – Associated Psychologists.

Πρωταρχικός σκοπός του εγχειρήματος είναι να ενθαρρύνει την αξιολόγηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια διεθνών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

Τα οφέλη της κινητικότητας

Οι σπουδαστές επιστρέφουν γεμάτοι νέες ιδέες και γνώσεις, εφόδια που αποτελούν πολύτιμες ευκαιρίες εξέλιξης. Εφόδια τα οποία μπορούν, επιπλέον, να αποτελέσουν και ευκαιρία για εργασιακή ανέλιξη στην χώρα από την οποία προέρχονται.

Το γεγονός της πιθανής απόκτησης εφοδίων, κατά την διάρκεια μίας πρακτικής άσκησης σε διεθνές έδαφος, για την μετέπειτα επαγγελματική ζωή και τα μελλοντικά εκπαιδευτικά «μονοπάτια» συνεπάγεται την αναγνώριση της ως μία εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι ιδιότητες αυτές της κινητικότητας είναι μέρος της τεχνογνωσίας την οποία οι εκπαιδευτές επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης (VET) πρέπει να αναπτύξουν μέσω της παιδαγωγικής τους εργασίας πριν την αναχώρηση των σπουδαστών. Πράγματι, οι εκπαιδευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της κινητικότητας του σπουδαστή, αλλά και ,δια μέσου της καθοδήγησης, κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την εμπειρία της μετακίνησης. Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, αυτός ο ρόλος συνεχίζει να υφίσταται μέσω σχετικών εκπαιδευτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους, με σκοπό την δικτύωση τους αλλά και την συλλογή των μαρτυριών τους.


Οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι πιο υποκειμενικές, και συνδέονται με την ψυχολογία του κάθε ατόμου, με δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα, η δεκτικότητα στην αντιμετώπιση του διαφορετικού και του καινούριου, η ευελιξία ή η ενσυναίσθηση. Μία πρακτική άσκηση είναι μια εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης που δημιουργεί  ατομικές δεξιότητες οι οποίες είναι δύσκολο να αποκτηθούν κατά την διάρκεια των σπουδών.

Οι σπουδαστές που λαμβάνουν μέρος σε πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, ενδυναμώνουν κοινωνικές τους δεξιότητες όπως η αυτονομία, η επικοινωνία, η δυνατότητα για επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και η αίσθηση κοινωνικής ένταξης. Η διεθνής κινητικότητα αποτελεί για τους σπουδαστές μια νέα πραγματικότητα η οποία προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη, όμως, δεν λαμβάνει πάντα υπόψη τα χαρακτηριστικά του καθενός

Ο ρόλος του εκπαιδευτή κινητικότητας

Τι σημαίνει εκπαίδευση σε κινητικότητα; Σημαίνει να κινείσαι από το ένα μέρος στο άλλο σε καθορισμένο χρόνο, να αποκτάς εργασιακή εμπειρία (άτυπη εκπαίδευση) στην οποία να εφαρμόζεις ό,τι έχεις μάθει στο σχολείο ή κατά τη διάρκεια κάποιων μαθημάτων (τυπική εκπαίδευση) και να επιστρέφεις εισφέροντας συγκεκριμένα αποτελέσματα, δηλαδή με μία ξεκάθαρη άποψη για το τι ακριβώς έχεις μάθει και αποκομίσει από αυτή την εμπειρία.

Επί πλέον όταν μιλάμε για κινητικότητα θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε 3 διαφορετικά στάδια.

 • Πριν την κινητικότητα: προετοιμασία
 • Κινητικότητα: δράση
 • Μετά την κινητικότητα: αξιολόγηση και ανάλυση
 1. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορούμε να βρούμε και στα 3 στάδια. Τον συμμετέχοντα και τον εκπαιδευτή. Παρά το γεγονός ότι τα πάντα είναι καινούργια για τον συμμετέχοντα, ο εκπαιδευτής αποτελεί την σταθερή του σύνδεση του με το ‘’πριν’’, αλλά και το πρόσωπο που τον συνοδεύει κατά την διάρκεια της κινητικότητας. Αυτός είναι ο μόνος σύνδεσμος ανάμεσα στο ‘’σχολείο’’ και στην ‘’εμπειρία στο εξωτερικό’’
 2. Ο εκπαιδευτής είναι το μόνο πρόσωπο που έχει έναν ορατό (και σπουδαίο) ρόλο στην διάρκεια όλης της διαδικασίας:

Πριν την κινητικότητα:

 • Γενικά, αυτός-ή θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες στο εξωτερικό και θα εμπλακεί στην επιλογή των υποψηφίων.
 • Αναλύει το βιογραφικό και τις διαφορετικές συμπεριφορές του συμμετέχοντα.
 • Ανιχνεύει εάν και ποιες μαλακές δεξιότητες διαθέτει ο συμμετέχων.

Κινητικότητα

 • Ο εκπαιδευτής ανιχνεύει εάν ο συμμετέχων γνωρίζει ότι έχει ή δεν έχει μαλακές ή σκληρές δεξιότητες.
 • Εάν τις διαθέτει ο εκπαιδευτής θα πρέπει να τον ενημερώνει ώστε να γνωρίζει πώς να τις χρησιμοποιεί και να τις εφαρμόζει.
 • Εάν δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εργαστεί ώστε να τις ενεργοποιήσει.

Μετά την κινητικότητα

 • Βοηθάει τον συμμετέχοντα να δει και να αναγνωρίσει την προσωπική του εξέλιξη.
 • Πραγματοποιεί μια αυτό-αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας, λαμβάνοντας υπόψη και την ενεργοποίηση των μαλακών δεξιοτήτων.

Βεβαιώνεται ότι η εμπειρία στο εξωτερικό, η πρακτική άσκηση, έχει ένα ξεκάθαρο και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι απόλυτα κρίσιμη η ανάπτυξη πραγματικής γνώσης σχετικά με τον σκοπό της κινητικότητας: Ο εκπαιδευτής είναι, εξάλλου, το μόνο πρόσωπο που γνωρίζει το αρχικό σημείο (εκπαιδευτικό ίδρυμα) του συμμετέχοντα, το έργο και τους σκοπούς. Εάν προσθέσουμε σε όλα αυτά τη γνώση σχετικά με την αναγνώριση και την βελτίωση των μαλακών δεξιοτήτων του συμμετέχοντα, δεν χωράει αμφιβολία ότι τα οφέλη θα είναι μεγάλα και ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι κεντρικός

Πως το μοντέλο SkillsAct4VET διευκολύνει την αποκόμιση οφέλους κατά την διάρκεια της κινητικότητας για τους σπουδαστές;

Το ποσοστό των νέων ανθρώπων που θεωρούν ότι μία εμπειρία έξω από την χώρα τους αποτελεί ευκαιρία ώστε να ανοίξουν και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους αυξάνεται. Η σπουδαιότητα μιας εμπειρίας στο εξωτερικό γίνεται όλο και πιο σαφής σε εταιρίες και σπουδαστές που βλέπουν τα προγράμματα κινητικότητας σαν μία μεγάλη ευκαιρία να βελτιώσουν την καριέρα τους και να καλύψουν συγκεκριμένες προσωπικές ανάγκες.

Έτσι, η αίτηση συμμετοχής σε μία εμπειρία κινητικότητας μπορεί να ανταποκρίνεται και να προσδοκά διαφορετικές επιδιώξεις. Κάποιες φορές, τα κίνητρα είναι πολύ πιο βαθιά από όσο νομίζουμε: να ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογένεια τους, να αποδείξουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις χωρίς βοήθεια κλπ.

Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των μαλακών δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν μέσω πρακτικών ασκήσεων σε διεθνές έδαφος. Το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί για να δημιουργεί ειδικά εργαλεία εξάσκησης που υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτές μετά την εμπειρία τους. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την αυτοαξιολόγηση των μαλακών δεξιοτήτων των σπουδαστών. Ένα τεστ βοηθάει τους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν τις μαλακές δεξιότητες που απέκτησαν με το πέρας της εμπειρίας τους.

Με την βοήθεια αυτού του τεστ, οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι εκπαιδευτές θα επωφεληθούν από αυτά τα εργαλεία και από τα αποτελέσματα αυτού του έργου, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να καθοδηγούν νέους ανθρώπους στις διεθνείς τους εμπειρίες. Ομοίως, οι εταιρείες υποδοχής θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους ώστε να προσφέρουν εκπαιδευτικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας  στους νέους, χρήσιμες για τη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή.

Πως να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο SkillsAct4VET

Το έργο SkillsAct4VET έχει αναπτύξει το μοντέλο Skills Act, το οποίο αναλύει τις κρίσιμες μαλακές δεξιότητες που αναπτύσσονται από διεθνείς σπουδαστές κατά την διάρκεια της εμπειρίας τους στο εξωτερικό.

Οι κυριότερες ευρωπαϊκές μελέτες σχετικά με τις δεξιότητες των διεθνών φοιτητών έχουν υλοποιηθεί ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα διαφορετικά ευρωπαϊκά μοντέλα για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και την αντιστοίχιση σε αυτές των διεθνών εμπειριών πρακτικής άσκησης.

Από αυτή την έρευνα προέκυψαν οι 5 κύριες μαλακές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν από τους σπουδαστές κατά την εμπειρία τους στο εξωτερικό. Μπορείτε να τις βρείτε παρακάτω:

Αυτές οι 5 δεξιότητες είναι εγκάρσιες δεξιότητες τις οποίες οι σπουδαστές μπορούν να βελτιώσουν κατά την διάρκεια της εμπειρίας τους.           Θεωρείται, μάλιστα, ότι το να γνωρίζουν τις μαλακές τους δεξιότητες δίνει στους σπουδαστές περισσότερες ευκαιρίες ώστε να αναγνωρίζουν τους επαγγελματικούς/εκπαιδευτικούς στόχους τους και αυξάνει τις πιθανότητες για την επίτευξη τους.

Λίγο πριν την αναχώρηση τους οι σπουδαστές πρέπει να συμπληρώσουν την αυτό-αξιολόγηση του Skills Act. Το διαδικτυακό εργαλείο της αυτό-αξιολόγησης είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιολογεί τις μαλακές δεξιότητες μέσω ενός ερωτηματολογίου. Είναι εύκολο στη χρήση του και μπορούν να το κάνουν οι σπουδαστές μόνοι τους. Οι 5 δεξιότητες αξιολογούνται με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Αυτό το τεστ καθιστά δυνατή την μέτρηση, την ενδυνάμωση και την εξέλιξη αυτών των μαλακών δεξιοτήτων.

Μετά την επιστροφή στην πατρίδα, ο καθηγητής πρέπει να ετοιμάσει μία ατομική συνέντευξη για κάθε μαθητή αφού έχει συμπληρώσει το τεστ αυτό-αξιολόγησης. Η συνέντευξη αυτή θα δώσει στον σπουδαστή το χώρο να αναλογιστεί την εμπειρία εντοπίζοντας τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά της σημεία.

Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο ο δάσκαλος να δημιουργήσει την έκθεση μετά την ολοκλήρωση της αυτό-αξιολόγησης του μαθητή ώστε να έχει ένα εργαλείο για να μιλήσει για τις εγκάρσιες ικανότητες του μαθητή. Στο επίκεντρο της συνέντευξης θα πρέπει να βρίσκεται η εμπειρία του μαθητή και τα αποτελέσματα του τεστ, το πόσο πιστεύει ο μαθητής ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του, αντανακλώντας στο κατά πόσο διαφέρουν από τις αρχικές του προσδοκίες.

Τόσο η συνέντευξη όσο και το τεστ είναι δύο σημαντικά εργαλεία για την προετοιμασία μιας συνέντευξης για δουλειά, ως το τελευταίο βήμα της διαδικασίας.