SkillsAct4Vet – Training

Модул 3- След мобилността

Част 3: Подготовка на интервю за работа

Откриване на силни страни и насоки за развитие.

Цел на дейността:

Обсъждане на резултатите от теста с цел откриване на силни страни и поле за развитие.

По-обективно описание на уменията. Дайте възможност на учениците да се подготвят за интервю за работа.

Помогнете на учениците да определят своите образователни/професионални цели. Подкрепете ги да се изправят пред съгласуването (или не) на меки умения и кариерни цели

Type of activity:

Individual

Времетраене:

Индивидуално 30/60мин

Необходими материали:

Лист, химикал, резултат от самооценката за SkillsAct

Позитиви::

Фокусиране върху индивидуални цели

VET преподавателите могат по-добре да разберат нуждите на ученика

Персонализирана обратна връзка

Повече ангажираност за ученика

Инструкции за VET преподаватели

 1. Учениците вече са взели своите SkillsAct Report и SkillsAct Passport
 2. Преподавателите представят ползите от теста за самооценка на SkillsAct
 3. Отпечатайте зададените въпроси от следващия параграф

Може да попитате следните въпроси, които са силно свързани с SkillsAct Model и типични въпроси, задавани на интервю от специалист “Човешки ресурси”

Относно преживяването в чужбина

 • Моля, разкажете за Вашето преживяване в чужбина.
 • Какво Ви хареса най-много от него?
 • Какво най-много не Ви допадна от преживяването?
 • Имахте ли затруднения? Как постъпихте?
 • -изберете изображение, предмет или дума, която най-добре описва тяхното преживяване (Можете да извадите отново картите с картинки или да изрежете картинки от списания, от които да избират)
 • Можете ли да дадете примери за ситуации, в които сте използвали тези нежни умения?

Самооценка

 • Смятате ли, че резултатите от теста отговарят на способностите Ви?
 • Къде наблюдавате разлики във Вашите способности?
 • (Ако ученикът смята, че резултатите от теста не са напълно точни) Можете ли да дадете пример, в който използвате уменията?

Идентифициране на силните страни на учениците

 • Какво научи от това преживяване?
 • Кои са твоите силни страни относно меките умения?
 • Можеш ли да дадеш примери за ситуации, в които си използвал меки умения?
 • На какво искаш да научиш приятелите си относно това преживяване?

Идентифициране на областите за подобрение

 • Кои са твоите области на подобрение по отношение на меките умения?
 • Как можеш да подобриш тези меки умения?

Какво ще ти помогне, за да подобриш тези умения?