SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 2

Барнга

Необходими материали

Указания и правила в уебсайта на play14 тук: https://play14.org/games/barnga

Очаквано, необходимо време

2 часа (20 мин. за инструкции, 60 мин. за игра, 40 мин. за разбор)

Описание и насоки

Играчите образуват малки групи от по четири-шест играчи. Всяка група е отделена от останалите. Получават модифицирано тесте карти според инструкциите и лист с правила за нова игра на карти, наречена „Пет трика„. Имат няколко минути, за да изучат правилата и да практикуват играта. След като всички хванат цаката на играта, фасилитаторът събира листовете с правилата и в същото време налага строга команда „без вербална комуникация“. Това означава, че играчите могат да жестикулират или рисуват картини, ако желаят, но не могат нито да говорят (устно или чрез подпис), нито да пишат думи. Ясно е, че занапред комуникацията ще бъде по-трудна. Тъй като играта е толкова проста и толкова кратка, тази изкуствена бариера за комуникация принуждава играчите, в рамките на симулираната обстановка, да бъдат максимално креативни и бдителни. Често в този момент се чува лек нервен смях, някои задушени последни думи, и най-накрая започва играта „Пет трика“ без писмените правила и в мълчание. Тогава фасилитаторът обявява турнир. Както във всеки турнир, някои играчи напускат домашната си маса и се преместват на друга, някои от тази друга маса са се преместили на друга, и така нататък. Те сядат на новата си маса, оглеждат се и започват веднага да играят „Пет трика“. Малко след това се усеща почти незабележима промяна в залата, след което се проявява несигурност. . .мърморене на неудовлетвореност … смях… юмруци чукат по масите. Турнирът, с повече движение към други маси, продължава още десет минути на фона на нарастващата несигурност, неудовлетвореност, смях, удари по масите. Понякога някой е готов да придобие „трик“, когато някой друг се протяга и го взима. Понякога някой полага усилие да нарисува картина, изясняваща несигурност. Понякога този, който е бил на масата първи надделява, понякога по-агресивният.

Оценка и обсъждане

Отчет: Когато по време на отчета фасилитаторът проучва какво може да се е случило, някой напада друг играч, че не е научил правилно правилата. Някой друг признава, че никога не е бил много добър в картите. Някой друг говори за други, които се опитват да измамят. И няколко предполагат, че на всяка маса първоначално е бил даден различен набор от правила. Някои са сигурни в това; други смятат, че това може да е истина; трети не го обмислили изобщо. В действителност, в началото на играта всяка група е получила малко по-различна версия от основните правила на „Пет трика“. В един комплект, например, Acото е високо; в друг, Асото е ниско. В един комплект диамантите са коз, в друг пиките, в трети няма коз изобщо. Вариациите на тези малко разлики са единствените разлики, без значение колко групи играят. Това означава, че почти всичко, с изключение на един или два аспекта, е еднакво за всички. Тук е красотата на BARNGA – всичко изглежда същото, и всъщност почти всичко е същото, но все пак голямо объркване, несигурност, недоразумение и погрешни преценки запълват стаята само заради няколко разлики. Дори тези, които разбират, че правилата са различни (и много от тях го разбират) не са напълно наясно за това как те са различни/ не е задължително да разберат по какво са различни. И дори тези, които разбират как се различават, срещат затруднения при преодоляването на комуникационните бариери, за да намерят решение. Тези концепции предизвикват енергията, генерирана от играта, и осигуряват отправна точка за групова последваща дискусия, богата на наблюдения за това как това, което се е случило, може да се разглежда като метафори за това, което се случва в реалния живот.

Размисъл:

Какво се случи по време на играта/състезанието?

Какви са начините, по които 4-H е като да играеш Барнга?

Какво предлага играта за това какво да правите, когато сте в подобна ситуация в реалния свят?

Как тази игра фокусира вниманието ни върху скритите аспекти на културата?