SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 2

Лабиринтът

Необходими материали

Огромна стая, голямо количество самозалепваща се лента, 3-4 макари на отбор

Очаквано/Необходимо време

1 час (+разбор и дискусия)

Описание и насоки

Това е тийм билдинг игра, която предизвиква отборите съвместно да решат проблем. Отборът трябва да открие път през лабиринт. Път, който е скрит. Лабиринтът е представен от мрежа/решетка на пода. Пътят е поредица от свързани квадрати, движещи се от единия край на мрежата/решетката до другия. Когато член от екипа се отклони от пътя, ще трябва всички да започнат отначало. За да направи тази пригодност предизвикателна, лабиринтът се решава в мълчание. Изисква се отборът да се подкрепя взаимно, за да успее. В крайна сметка това ще създаде чувство за еуфоричен успех, показващо какво може да постигне отворът, когато работи заедно. Играта може да бъде мащабирана, като няколко отбора играят едновременно, създавайки състезание.

ПОДГОТОВКА

Направете лабиринт, който отборът/ите да завърши/ат.

БЕЗОПАСНОСТ

Трудно

Играта може да се направи да бъде доста трудна и по този начин потенциално много разочароваща. Важно е да сте наясно с нивото на стрес на екипа. Ако екипът стане прекалено разочарован, спрете играта и им дайте допълнително време да преосмислят плана си.

Грешки

Възможно е да се правят грешки, които ще попречат на отбора да напредва. Това може да доведе до ситуация, в която екипът чувства, че са опитали всички налични опции и въпреки това са заседнали на едно място. Ако неудовлетвореността и стресът са високи и те вярват, че са изчерпали всички възможности, дайте им съвет, за да могат да продължат напред.

КАК СЕ ИГРАЕ?

НАСТРОЙКИ

Пространство: Ще ви е необходимо огромно, празно пространство, за да играете.

План за лабиринта:

 • Начертайте мрежа/решетка, която включва 5 квадрата, с големина в зависимост от броя на екипите (например: за екип от 9 човека, лабиринтът трябва да е с големина 5×7)
 • Начертайте пътека чрез номериране на последователно, свързаните квадрати от единия край на мрежата до другия. Това е примерна мрежа за екип от 9—12 души. Забележете как се извива напред и назад, за да увеличи сложността.

Пресъздайте решетката на пода със самозалепваща се лента (само квадратите). Направете всеки квадрат около 50см на 50см (достатъчно голям, за да може човек да стои).
Поставете стол в края на лабиринта, за да може да застане там фасилитаторът.

 

ПРАВИЛА

Отборът ще разполага с време, преди да започне да решава лабиринта, за да си сътрудничи и да изготви стратегия.

 • Когато екипът започне да решава лабиринта, не се допуска по-нататъшно говорене.
 • Отборът не може да използва никакви помощни материали и инструменти за решаване на лабиринта.
 • При решаването на лабиринта наведнъж само един член на екипа може да влезне.
 • Когато член на екипа стъпи на неправилен квадрат, той трябва да се върне в началото, като СЛЕДВА ПЪТЯТ, която са открили до момента. Ако се объркат, трябва да спрат и да се опитат отново да проследят стъпките си до началото.
 • Когато член на отбора излезе от мрежата в самото начало (след като стъпи на неправилен квадрат), не му е позволено да бъде следващият човек, който да влезе в мрежата отново.
 • Когато член на екипа успешно завърши лабиринта, всеки от отбора трябва да премине също през лабиринта, но условието е да преминават един по един.

ЦЕЛ

Играта бива спечелена, когато ВСЕКИ член на екипа завърши скрития път.

Улесняване/Подпомагане

 • Прочетете на глас правилата на играта
 • Дайте на екипа на разположение 10мин., за да обсъди и измисли план за решаване на лабиринта
 • Когато времето приключи, напомнете на отбора, че оттук нататък играта ще се играе в пълна тишина
 • Застанете на стол в края на решетката, с лице към мрежата и екипа
 • Кажете на отбора, че могат да започнат да решават лабиринта
 • Когато член на екипа стъпи на правилния квадрат, посочете: „ПРОДЪЛЖАВАЙ“.
 • Когато член на екипа стъпи на неправилен квадрат, посочете: „СПРИ, ВЪРНИ СЕ“.
 • Когато член на екипа стъпи на неправилен квадрат, посочете: „СПРИ, ВЪРНИ СЕ“.
 • Когато член на екипа се връща назад и стъпи на неправилен квадрат, посочете: „СПРИ, ВЪРНИ СЕ“.
 • Когато член на екипа се опита да влезе в мрежата два пъти подред, посочете: „СПРИ, ВЪРНИ СЕ“.

Улесняване/Подпомагане при няколко варианта на екипа

Разделете групата на равни отбори от по 8-15 души
Ще са ви необходими няколко копия на един и същ план на мрежата. Размерът на мрежата трябва да работи за най-малкия екип
Ще ви е необходим един „Grid Master“ (допълнителен фасилитатор) за всяка мрежа.

Играта ще се развива по същия начин, както бе обяснено по-горе, но с изключение на:

 • Всички ще започнат по едно и също време
 • Времето, необходимо за дискусията преди решаването, вече е гъвкаво. Екипът може да прецени кога да започне (Това вече е състезание)
 • Записвайте времето на всеки отбор
 • Когато отборът е приключил с играта, поканете го да гледа как се справят другите екипи

Оценка и дискусия

Размисъл (въпроси за обсъждане)

 • Каква беше стратегията ви и как я измислихте?
 • Как се почувствахте, когато ви казваха да спрете и да се върнете в началото?
 • Как беше да работите в тишина/пълно мълчание?
 • Какво беше усещането да бъдете в лабиринт?
 • Колко подкрепяни се чувствахте от отбора?
 • Как се почувствахте, когато приключихте с лабиринта?

Улесняване на играта

Екип от възрастни трябва да може да завърши играта без проблем, но ако смятате, че е необходимо да я улесните, можете да опитате:

 • да опростите пътя
 • да намалите размера на мрежата/решетката
 • да позволите говоренето

Видеа

Гледайте следните видеоматериали, за да разберете как учителите могат да моделират работата на групата