SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 1

Да се вкараш в обувките на другия

Разделете учениците на групи. Дайте на всеки ученик името на „персона“ (известна личност, представител на определена професия, турист и т.н.) на страната домакин. Нека всеки ученик да опише типичен ден от живота на тази „персона“. Могат да се съсредоточат върху детайлите (как личността става, закусва, използва транспорт и т.н.). Помолете учениците да отбележат възможните проблеми, с които „личността“ се сблъсква през деня. Насърчете учениците да намерят възможни решения на проблемите, които „персона” може да срещне.

Използвайте куба за разбор, за да разсъждавате върху упражнението:

Кубът за отчет е публикуван на уебсайта на play14 (https://play14.org/games/we-like/)

Връзка към куба за отчет https://www.kilearning.net/TheDebriefingCube_EN_CC-BY_v26.pdf

Как да използваме куба за анализ на резултатите

Целите на куба за разбор са:

1) Да помага на студентите да разберат целите на упражнението

2) Проучване на процеса: събитията, които са се случили по време на упражнението и динамиката на групата

3) Изследване на емоциите, които са изпитали по време на процеса

4) Проучване на това, което са намерили за вдъхновяващо и интересно

Кубът за отчет съдържа много въпроси, всеки от които е организиран с подвъпроси. Не е необходимо от страна на учителите да използват всичките. Първо разгледайте различните карти с въпроси и подвъпроси и изберете тези, които са по-значителни за вас. Учителите също така могат да наблюдават какво се случва вътре в групите и да избират карти според това, което виждат.

След това можете да ги отпечатате и изрежете, за да оформите картички, които можете да дадете на студентите. Следващата стъпка е да се организира групата за разбор. Групите ще останат същите, каквито са били по време на упражнението. Дайте им картите сортирани по реда, който сте решили и ги помолите да се самоорганизират, като се редуват, за да изследват картите. Не забравяйте за студентите, че трябва да завършат разпита в определено време и да планират допълнително време, за да споделят за това какво са открили. Следващата стъпка е да ги поканите да се редуват при избора на карта и да започнат разговора, като зададете на съответната група най-горния въпрос. Насърчавайте ги да изследват няколко карти в рамките на времевата рамка. В крайна сметка съберете всички отново заедно, за да споделят за това, което са открили.