SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 1

Проактивни и Реактивни истории

Необходими пособия

Химикал и хартия

Очаквано време

30 минути

Описсание и напътствия

Всеки ученик трябва да напише две истории за млад човек, който преминава през ранния си социален живот – училище, университет и първа работа.

Първата история трябва да акцентира върху младото лице като:

 • търсене на стимули, възможности за подобрение;
 • често спонтанно предлага идеи, наблюдения, интерпретации и решения
 • Действайки, като включва себе си и другите в допълнителни усилия,
 • Идентифициране и използване на социални ресурси,
 • използване на информация, съвети, практическа помощ и емоционална подкрепа от други.
 • предвиждане на успех, предвиждане на бъдещи проблеми, планиране как да се справим с тях

Втората история трябва да следва първата, но в тази втора история ние отнемаме качествата, които бяха подчертани в първата история.

Двете истории са потенциално бъдеще за младия човек, където казваме, че първият предвижда бъдещето на проактивно лице, а вторият предвижда бъдещето на реактивен човек.

Оценка и дискусия

Всеки участник трябва да оцени разликите между двата текста, където е очевидно, че акцентът на това сравнение ще се основава на проактивните поведенчески показатели.

След личната оценка учителят и учениците трябва да проведат кратка дискусия, където могат да споделят мислите си и да подчертаят значението на поведенческите показатели във връзка с бъдещето на учениците.

 • Той/тя търси стимули, възможности за подобрение;
 • Той/тя често спонтанно предлага идеи, наблюдения, интерпретации и решения,иновации.
 • Действа, като включва себе си и другите в допълнителни усилия,
 • Той/тя идентифицира и използва социалните ресурси,
 • Той/тя използва информация, съвети, практическа помощ и емоционална подкрепа от другите.
 • Той/тя предвижда успех, предвижда бъдещи проблеми, планира как да се справи с тях
 • инициирането, размисълът, планирането и превенцията са част от техните стратегии за справяне

Целите на това упражнение са учителите и учениците да разгледат важността на проактивността, като предвиждат промените в развитието на млад човек чрез наличието и отсъствието на поведенчески показатели, свързани с проактивността.

В заключение на дискусията, учителят може да покаже на класа този кратък видеоклип на тема „Как да бъдем проактивни в живота (проактивни срещу реактивни)“.