SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Раздел 5: Проактивност

Кратка дефиниция

Действайте предварително за бъдеща ситуация, а не просто реагирайте.

Способност да търсите възможности, да поемете водеща роля в подобряването на настоящите обстоятелства или създаването на нови и да продължите да донасяте значителни промени. Действайте по свое собствено вдъхновение, изпълнявайте задачи, преди да са необходими, измислете нови начини да вършите нещата и изпълнявайте различни задачи или процеси.

Трудности, на които отговаря това умение

Проактивните умения са важни за работодателите, защото показват способността ви да мислите критично и да поемете инициатива. Проактивните хора могат да работят независимо и да предприемат действия, без да се нуждаят от помощта или одобрението на другите.

По време на работа в чужбина учениците може да почувстват, че възложените им задачи са твърде прости или че проследяването, което получават от своите ментои, не е непрекъснато.Всъщност възможностите понякога ще се появят случайно и те са в идеална ситуация да търсят предизвикателства в ежедневните дейности. Това е от ключово значение за определяне на проактивно отношение към работата.

По време на стажа учениците обикновено не поемат различна роля от тази, която им е отредена от самото начало. Те могат да приемат, че обучаващият ги не желае да им възлага повече задачи или по-сложни такива. Ако поискат допълнителна отговорност, има голям шанс да я получат.

Учениците може да се чувстват неудобно, тъй като са извън зоната си на комфорт в много аспекти, но поемането на инициатива може да ги накара да „се чувстват комфортно и да са с една крачка напред“. Това е мощен път към личен и професионален растеж.

Да бъдеш в обучаваща се позиция извън зоната на комфорт, когато си добър ученик обикновено не е достатъчно, за да гарантираш по-добри резултати, получаването на коментари и предложения не трябва да се приема лично. Някои ученици може да не са свикнали да получават конструктивни коментари относно работата си. Когато дава обратна връзка, мениджърът или преподавателят не поставя под въпрос възможностите на ученика, а е с цел да отключи пълният си потенциал. Като упражняват своята проактивност, учениците се начават да ценят дадената им обратна връзка.

Езиковата бариера обикновено е предизвикателен аспект по време на мобилността в чужбина, но е доказано, че езерото от езикови умения може да бъде компенсирано чрез проактивна способност. Когато учениците искат отзиви или полагат усилия да изслушат и участват в дискусията около тях, те обикновено се възприемат като по-заинтересовани от работата. Всички наоколо, от ментора до мениджъра или семейството домакин, ще положат допълнителни усилия в комуникацията и това ще додведе до по-голяма ангажираност и ще оптимизира учебния опит.

Тъй като преживяването на мобилност може да бъде като „скок в непознатото“ и очакванията могат да се различават от реалността, проактивността предлага полезен инструмент, когато става въпрос за способността да се предвиждат потенциални пречки, за да се предотвратят проблеми, и да се използва положителна нагласа да работим за промяната и да окажем влияние, вместо да се оплакваме.


Поведенчески индикатори

TСъществуват определени поведенчески показатели по отношение на поведенческите модели, които могат да помогнат на ученицитепо мобилност да развият адаптивност и четене на съдържание:

 • Той/тя търси стимули, нови възможности за развитие.
 • Той/тя често спонтанно предлага идеи, наблюдения, интерпретации и решения, иновативации..
 • Действа, като включва себе си и другите в допълнителни усилия
 • Той/тя идентифицира и използва социалните ресурси,
 • Той/тя използва информация, съвети, практическа помощ и емоционална подкрепа от другите.
 • Той/тя предвижда успех, предвижда бъдещи проблеми, планира как да се справи с тях
 • инициирането, размисълът, планирането и превенцията са част от техните стратегии за справяне

Защо това умение е важно за учениците по мобилност и кои под-умения са свързани с него

Проактивното отношение позволява на учениците да се изправят пред реалността по творчески начин и е от ключово значение да извлекат максимума от преживяването в чужбина, което обикновено е пълно с изненади и неочаквани събития.

Ако имат ресурси да действат проактивно спрямо ситуацията и не само да реагират, те имат по-добра възможност, за да преодолеят успешно неизбежните предизвикателства на преживяното.

Проактивнията ученик е:

 • Визионер, той/тя вижда това, което все още е невидимо. Може да предвиди възможни бъдещи сценарии и да планира предварително
 • Оптимист, той/тя се доверява на своите способности и предвижда бъдеще, по-добро от настоящето. Той/тя е в състояние да формулира проактивни въпроси „Какво ми трябва, за да подобря сегашното си положение?“ Какво трябва да науча, за да бъда по-добре подготвен?
 • Творческа личност, да предвиди други възможности и да предложи алтернативни решения.
 • Гъвкав човек, който да върви зад настоящето и бързо да развива оригинални идеи.
 • Толерантност към фрустрацията, фрустрацията е като емоционална бомба, готова да експлодира при краткосрочна мобилност, тъй като психологическите измерения на учениците обикновено са изложени в изцяло нова ситуация. От решаващо значение е учениците да се научат да търпят камъните, открити по пътя към целите, и да бъдат обучени да преодоляват разочарованието.

Видео и допълнителни четива

1. Видеото показва какво означава да бъдеш проактивен срещу реактивен и как да бъдеш проактивен до голяма степен подобрява успешните резултати:

2. Следните статии са взети от уебсайта на Шарън К. Паркър. Тя е директор на Центъра за трансформативен работен дизайн и професор по Мениджмънт и организации в бизнес училището Curtin в Австралия и изследва, преподава и консултира в областта на организационното поведение и психологията на труда.

Двете следващи статии показват какво е проактивност и различни начини да бъдете проактивни:

https://sites.google.com/site/profsharonparker/proactivity-research/what-is-proactivity

https://sites.google.com/site/profsharonparker/proactivity-research/types-of-proactivity

Следващата статия се отнася до изследване, проведено през 2012 г. за това как лидерът култивира персонал, който кара мислите да се случват:

3. https://26e8811d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/profsharonparker/all-publication-files/Parkerwu_leading-for-proactivity_in-Day%282012%29.pdf?attachauth=ANoY7coaK1I7uCA09aGO8sDyqGrxCRpiYUqdlYbz_m7YaVM_WUfC1CrBE4cJFMA30U9LOS0DE1DsYNt6wzNxNjTMgW_XaFjBi-xR8PzYPJVL5iGGKQvtFw7OkJDtl39RAvZmNClzLxkGPPzdYhh4oEPU_bFpWfrc-ykJRy7CRk6O1U46aRuNTU9h4xn6chELeqQHELanBJ0iEkOxJffHxHqWv_Jff90DPEkFV28dvhr4zyZP2omPbcSZRUwWGjzl_ne9y06wUUcBdaDW2lLNxNVcCnkgj3a5aKkmWzeg3Wzb_wVPhyCOofQ%3D&attredirects=0

4. От същия автор по-нова статия за т. нар. „Парадокс на проактивността“, когато проактивността може да се обърка:

https://hbr.org/2019/08/when-to-take-initiative-at-work-and-when-not-to

Как да се използват упражненията?

Следвайки този раздел, има две упражнения, които учителят да използва, за да демонстрира важността на проактивността. Първото упражнение е предназначено да се извършва на индивидуално,, докато второто е групова дейност. Упражненията помагат да се подпомогнт меките умения, чрез играта, която представлява метафора на ситуацията в реалния живот.

Следващите разсъждения и дискусия ще покажат как самите упражнения представляват тренировъчен момент, разкривайки също стратегия за ефективно обучение на меките умения.

Резултати от обучението:

Резултати от обучението на обучителите:

 • Придобиване на дефиниция на „Проактивност“ в контекста на мобилността на учениците
 • Разбиране на поведенческите елементи, свързани с Проактивността като меко умение, което да се прилага при краткосрочна мобилност в чужбина
 • Разпознаване на под-умения в проактивността, които са свързани с поведението на учениците

Обучителите ще насочват учениците към:

 • Упражняване на проактивно мислене
 • Способност да предвижда бъдещи сценарии
 • Развитие на креативното мислене
 • Възможност да се формулират проактивни въпроси