SkillsAct4Vet – Training

Модул 2 - Повреме на мобилността

Раздел 4: Как работи?

Кога да се предоставят TasksMap на учениците?

Въпросникът TasksMap се доставя на учениците след 2 седмици от началото на стажа (за 3 до 5 седмични проекти). За по -кратък стаж TasksMap могат да се използват след поне 5 работни дни.

Въпросникът е предоставен на учениците на последващата среща.

На срещата присъстват само студенти и учители и обучаващ преподавател от междинна организация, а не учител на приемащата компания.

Преподавателят в приемащата компания е длъжен да отговори на същия въпросник (версията на преподавателя) до края на същия ден

Отговаря спрямо наблюденията му относно изпълнението на възложениете задачи на ученика.

Важно е преподавателят да отговори на въпросника не по-рано от 8-10 дни от началото на стажа и резултатите да не се предават на студентите преди последващата среща.

Това е така, за да се избегнат всякакви условия в отговорите на учениците.

Как работи?

По време на последващата среща учениците съобщават своите отзиви за общия опит, задачите, които изпълняват и връзката, която изграждат с персонала, с който работят.

Всеки ученик трябва да даде своята обратна връзка, като се старае да не използва прилагателните добър и лош

Водещият на срещата трябва да насърчи да опише преживяното във всичките му аспекти, като използва различни прилагателни.

Когато всички ученици изразят своите отзиви, учениците ще бъдат помолени да се свържат с онлайн въпросника TasksMaps със своите мобилни телефони. Не е възможно, лаптоп или iPad трябва да са на разположение за всеки ученик.

Всеки ученик трябва да може да е свързан със своят имейл адрес от същото устройсто.

Всеки ученик избира областта на стажа му от предварително зададен лист.

ученикът дава оценка до колко е съгласен с всяко изречение.

Важно е да се отбележи, че няма верен или грешен отговор.

Резултатите от въпросника се визуализират на екрана на устройството. Те могат да получат резултатите и по пощата си, за да ги съхраняват.

След като всички ученици получат своите резултати, координаторът показва таблицата, описвайки значението на всеки резултат.

Тогава учениците осъзнават дали резултатът съответства на силно или слабо активиране на умения.

На тази стъпка студентите получават по пощата резултатите от въпросника, попълнен от техния преподавател в приемащите компании.

Графично резултатите са едни и същи, така че учениците могат лесно да сравнят резултатите от самосъзнанието (дадено от резултатите, получени от тях самите) и наблюдението (дадено от преподавателя).

Конфронтацията ще отразява осведомеността на учениците и в крайна сметка всяка разлика във възприятието на ученика и преподавателя.

Наставникът ще обсъди резултатите с всеки ученик индивидуално.