SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Раздел 2: Самочувствие

Кратко определение

Самочувствието е доверието на индивида в неговите/нейните способности, умствения си капацитет и преценки, признаване на неговите/нейните силни и слаби страни, вяра, че той/тя може успешно да се справи с ежедневните предизвикателства и изисквания.

Доказано е, че степента на увереност, която притежавате като възрастен, се корени във вашите действия през детството ви. Децата, които растат, също се сблъскват с много ситуации и тези, с които могат да се справят, им помагат да изградят своята увереност.

Литературата е съгласна с определянето, че самочувствието като умение може да бъде тренирано и подобрявано и не е стабилна и неизменна черта от човешкото съществуване. „Не можем да бъдем самоуверени, освен ако уменията или задачите, които вършим, не са нови за нас“, казва д-р Иван Йосиф.

https://thriveglobal.com/stories/self-confidence-is-a-skill-you-can-learn-today/

Трудности, на които умението отговаря

Самочувствието е свързано с почти всички елементи, участващи в щастливия живот.

Има силно въздействие върху възприемането на безпокойството и размишлението, склонността да се обмислят тревогите и възприеманите грешки, които се случва да възпроизвеждаме постоянно в главата си. Самочувствието би ни помогнало да прекъснем цикъла на прекалено мислене и да успокоим вътрешния си критик.

Това е особено полезно при релационни ситуации. Да бъдеш обвит в мислите и притесненията си може да те накара да се съсредоточиш прекалено много върху себе си и да не се можеш да се фокусираш върху другите. Ясно е, че особено в контекста на обмена на мобилност, тази способност помага за подобряване на отношенията с хората.

Това умение играе важна роля дори по отношение на мотивацията и по-специално – устойчивостта, чрез доверието в собствения си капацитет и способността да разпознавате правилните причини за „поражението“, а не да ги обобщавате. Всичко това дава възможност да се справим по подходящ начин с трудностите и да не се отказваме. Когато нещата се объркат, уверените хора не се ядосват, не абдикират и не обвиняват другите. Вместо това те признават грешките си, събират се и започват отначало. Те биха размишлявали върху това какво са направили грешно и да разберат по този начин как могат да се подобрят в бъдеще.

Уверените хора са съсредоточени върху решенията, без да губят време в оплакване. Те мислят позитивно/притежават положителна нагласа и по този начин насочват вниманието си към вземането на решения и откриване на отговори на дадените проблеми. Вместо да търсят оправдания, тези хора работят за постигане на целите си с ентусиазъм.

Също така хората със самочувствие са по-отворени към новите идеи. Те са готови да поемат рискове и да опитат нови неща. Рядко уверените хора стават отбранителни, когато мисленето им е предизвикано от нови идеи или алтернативни начини за гледане върху нещата. Поради това може да се възприеме като критично умение за студенти, които са на стаж в друга държава с друга култура, за студенти, които ще трябва да се справят всеки ден с нови идеи и да гледат върху нещата по друг начин.

Източници:

 1. https://www.psychologytoday.com/us/blog/shyness-is-nice/201809/why-self-confidence-is-more-important-you-think
 2. https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/08/24/self-confidence-leads-to-success-in-your-job-search-and-career-heres-how-you-can-start/?sh=32ac3fd0dcdf
 3. https://teachingconfidence.com/confidence-open-mind/

Поведенчески показатели

Самочувствието се отразява от следните поведения:

 • разпознаване въздействието, което поведението може да окаже върху вас и другите около вас
 • размишляване върху себе си, показвайки осъзнатост на собствените си емоции
 • притежаване на реалистично възприемане на силните и слабите си страни
 • възможност за самонасоченост дори при наличие на несигурност и натиск
 • справяне с различни ситуации, без да се отказваме, когато възникнат трудности
 • не обобщаване на пораженията и победите, приписването им на правилните каузи

Защо умението е важно за студентите по мобилност и кои под умения са свързани с него?

Студентите по мобилност могат лесно да покажат някои психологически и емоционални затруднения/трудности, като например носталгия. Самочувствието може да бъде от полза в тази ситуация, тъй като оказва значително въздействие върху управлението на тревожността и ресурсите на устойчивост.

Самочувствието включва някои под умения, пряко свързани с него:

 1. Самоосъзнаване
  Осъзнавайки какво чувстваме и защо го чувстваме, ще можем да прекъснем разрушителните навици, а вследствие и да ги заменим с нови, по-уверени решения
 2. Доверие в себе си
  Когато не се доверяваме на себе си, започваме да търсим 100% външно обратна връзка и информация за живота ни, което оказва влияние върху способността ни да добавим истинската си стойност към дадена ситуация. Да вярваме в себе си е като мускул: ако не го използваме, го губим. И даваме силата си на другите в тази ситуация. Колкото повече забелязвате, че сте започнали да вземате решения сами, да бъдете отговорни, активни, дейни, мускулът ви започва да расте.
 3. Себеизразяване
  It reflects our ability to communicate what we think, feel and understand with accuracy. The more we are misunderstood or misunderstand situations around us, the Отразява способността ни да комуникираме с точност това, което мислим, чувстваме и разбираме. Колкото повече оставаме неразбрани или колкото повече са погрешно разбраните ситуации около нас, толкова повече самочувствието ни може да намалее. Първо, от решаващо значение е да осъзнаем, че голяма част от нашата комуникация е невербална. И второ, трябва да се вслушваме в това, което наистина се казва, а не просто да слушаме, за да отговорим: това е основна причина за недоразумение, тъй като много важни детайли могат да бъдат загубени.

Източници:

 1. https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/08/12/three-key-ingredients-for-authentic-self-confidence/?sh=59f003d63507
 2. https://www.psychologytoday.com/us/blog/shyness-is-nice/201809/why-self-confidence-is-more-important-you-think

Как да използвате упражненията

За да завършим цялостното изграждане на увереност у студентите, трябва да им представим реални сценарии от професионалния живот, с който са на път да се сблъскат. Ролевите дейности играят важна роля в това отношение. Тези дейности насърчават студентите да се запознаят със ситуацията, да се поставят в нея и да помислят как друг човек би действал/говорил/предоставил решение.

Следвайки този раздел, са налице две упражнения, които учителят трябва да проведе на студентите с цел увеличаване тяхното самочувствие. И двете упражнения са предназначени да се провеждат на групово ниво, а не индивидуално. Упражненията помагат за повишаване самочувствието на студентите с цел да ги направят по-уверени в бъдещи ситуации, подобни на тези на ролевите игри, фокусирайки се върху умения, свързани решаване на проблеми и лидерство, а в същото време и насърчаване самооценката на техните умения.

Някои идеи за изграждане на увереност чрез ролеви дейности са изброени по-долу:

Заемане на ръководна длъжност в ситуация на проблеми с работния процес;

Интервю за работа;

Представяйки се за първи път в нова компания;

Да бъдеш тийм лидер в ситуация, при която е възникнал проблем с качеството на произвеждания продукт;

Сценарий, при който организацията е изправена пред ситуация на претоварен производствен процес;

Сценарий, при който дружеството се справя с кризисна ситуация като например COVID-19 в смисъл на преструктуриране на работния процес в съответствие с новите условия/изисквания;

Справяне с произшествие/извънредна ситуация/спешен случай.

Резултати от обучението

Изграждането на увереност в резултат на ролевата игра е най-честото усещане, което учениците ще изпитат. Поставяйки студентите в конкретните професионални роли, ще доведе до това да изпитат конкретна реална професионална ситуация и да повярват в способността си да се справят с трудни ситуации и да излязат от тях като победители. Студентите ще изградят своето ноу-хау за преодоляване и решаване на сложни работни въпроси; това преживяване ще ги направи по-уверени в специфичните си професионални познания. Като оставим на страна ноу-хауто, ролевите дейности са полезни в изграждането на перспектива, контрол върху безпокойството и развитието на езика.

Много психолози заявяват, че ситуациите, базирани на ролевите игри, помагат на студентите в изграждането на позитивно самочувствие и представа за себе си. Това също така са уменията, които са необходими за справяне със ситуациите, в които попадат възрастните.

Учебни резултати за обучаващите:

 • придобиване на определение за „самоувереност“ в контекста на мобилността на студентите
 • разбиране на поведенческите елементи, свързани със самочувствието като меко умение, което да се прилага при краткосрочна мобилност в чужбина
 • признаване на под умения в рамките на самочувствието, които са свързани с поведението на студентите

Обучаващите ще могат да насочат студентите към:

 • Iзапознаването им с реалната работна среда с цел да могат да разберат какво означава да поставени в реална работна ситуация
 • да се фокусират върху решаването на проблеми и лидерството
 • насърчаване самооценката на уменията
 • да им бъде помогнато да осъзнаят какви умения трябва да подобрят/усъвършенстват