SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Раздел 1: Приспособимост и контекстово “Четене“

Кратка дефиниция

Приспособимост/Адаптивност и контекстово „четене“ е способността да се действа правилно както в непознат, така и в известен контекст, като се адаптираш към техните специфични характеристики и разпознаваеми ценности, вярвания, ресурси и границите на околната среда и хората.

Това също е способността да разпознаеш както своите, така и чуждите роли и очаквания. В мултикултурен контекст този капацитет предполага езиково-комуникативно адаптиране към специфична среда.

Трудности, на които умението отговаря

IQ и EQ – коефициент на интелигентност и емоционална интелигентност – в миналото са били отличителни белези за успех. Нова черта за успех е това, което Натали Фратто, вицепрезидент на Silicon Valley Bank, нарича AQ – коефициент за адаптивност. Може да бъдеш интелигентен човек и да притежаваш емоционална интелигентност, но без способността да се адаптираш, си вчерашна новина.

В книгата си „Homo Deus: Кратка история на утрешния ден“, историкът и автор Ювал Ноа Харари прогнозира: „Повечето от това, което хората учат в училище или в колеж, вероятно ще бъде без значение до момента, в който станат на 40 или 50 години. Ако искат да продължат да имат работа, да разбират света и да имат отношение към случващото се, ще трябва да откриват себе си отново и отново, все по-бързо и по-бързо“. Адаптивността e едно от най-значимите умения за новото време.

Знаейки това, можем за кажем, че дори ако учениците изучават стотици тонове книги и теории, владеят перфектно английски или друг език, но не притежават способността да се адаптират и да използват тези умения в различни контексти, всичките тези знания ще бъдат доста безполезни.

Ще трябва да им помогнем да осъзнаят, че приспособимостта е умение, което може да имат като природен дар, но също така и нещо, върху което могат да работят и да подобрят. Ролята на наставника, ментора, учителите трябва да включва също така осведомяването за тази необходимост и да им помогне да подобрят и приложат умението на практика във всички аспекти на техния професионален и личен живот.

Това е изключително вярно, когато става въпрос за кратък трудов стаж в чужбина, когато от младите студенти се изисква бързо да се адаптират към новия контекст.

Да разберат какво се случва и да възобновят поведението си, а понякога и вярванията/убежденията си, е необходимо, за да се приспособят към новия сценарий.

Така например, колкото по-адаптивен е студентът, толкова повече новият климат, новият график, новото ежедневие няма да му повлияят, а също така ще се наслади на по-автентично и пълноценно преживяване в чужбина.

Често участниците в краткосрочни проекти за мобилност се сблъскват с неочаквани ситуации. Те не са по -добри или по -лоши, но със сигурност са различни от това, с което са свикнали в родината си. Времето за обяд и вечеря може да бъде една от тях.

По време на стажа, поради организацията на компанията, езиковата бариера или самото естество на краткосрочното преживяване, задачите, които им се възлагат, и ролята им в компанията могат да бъдат различни от тези при друг предишен опит, а времето за адаптиране и приспособяването към новия контекст е много кратко.

Способността за адаптиране и правилно тълкуване на новия контекст ще помогне на участниците да се възползват максимално от практиката. Освен това тя ще предотврати усещането за носталгия по родината, което често се дължи на недостатъчната способност за четене на новия контекст, а следствие на това и до дискомфорт.

Поведенчески показалите

Съществуват определени поведенчески показатели по отношение на поведенческите модели, които могат да помогнат на студентите по мобилност да развият адаптивност и четене на съдържание:

 • Усещане за лекота и спокойствие дори в нови или неизвестни ситуации, (например да се чувстваш комфортно в новия си дом или разхождайки се в новия град).
 • Познаване на културата и комуникативните стилове на контекста (например: правилно тълкуване, ако хората говорят силно и бързо или спокойно, или се фокусират върху езика на тялото).
 • Правилно взаимодействие с колегите, шефовете, клиентите, разбиране на формални и неформални йерархични взаимоотношения (например да вземат предвид разликите между среща с клиенти или борда и среща с персонала, бизнес обяд или кафе пауза в офиса).
 • Разпознаване очакванията на другите и адаптирането им към тях, като се има предвид ролята или момента (например току-що пристигнал срещу дългосрочен стажант, правила за съжителство в резиденция на студенти срещу частна къща).
 • Установяване на взаимоотношения чрез обмисляне на начина, по който хората се движат или разговарят помежду си, поставяйки акцента върху всяко адаптиращо усилие, което другите полагат в различни контексти.
 • Възприемане на всякакви умения за адаптивност, които следват развитието на организацията.

Защо това умение е важно за студентите по мобилност и кои под-умения са свързани с него?

Наред с други ситуации, приспособимостта е първото умение, което се изисква при пътуване и придобиване на опит в чужбина. Когато живеем в друга страна, виждаме, че всичко около нас е различно: нов език, нова култура, нови правила. Това, което ни позволява да живеем ново преживяване в различен контекст, е „адаптивността“, умението, което ни позволява да изберем всички малки инструменти, които вече имаме, и да ги използваме по малко по-различен начин.

Адаптивността притежава някои под умения, пряко свързани с нея:

 1. Справяне с несигурността, т.е. да имаш воля – емоционална толерантност, умствено състояние, духовно напътствие – не само да се изправиш пред несигурността, но и да я удариш в лицето и продължиш
 2. Виждане на възможност там, където другите виждат провал. Грешката, неуспехът, обикновено са временни, най-вече за младите хора при първия им професионален опит. Всеки провал на този етап може и трябва да се разглежда като възможност за успех, а не толкова като грешка без връщане назад
 3. Изобретателност, находчивост, отколкото да се придържаме към едно решение за решаване на проблем. Адаптивните хора имат план за действие в извънредни ситуации, когато План А не работи.
 4. Предварително и дългосрочно мислене
  Open to opportunity, adaptable people are always on the lookout for improvement; minor tweaks that will turn ordinary into extra-ordinary, because they’re not Отворени за възможности, адаптивните хора винаги търсят подобрение; малки ощипвания, които ще се превърнат от обикновени в нещо необикновено, защото не са женени за универсалното решение. Не ги интересува светлината на прожекторите, защото знаят, че скоро ще изгори. Вместо да губят усилия по временен въпрос, те изместват фокуса си към следващата пречка, за да изпреварят играта, така че когато всички останали най-накрая скачат на борда, те вече са преминали към следващото предизвикателство
 5. Любопитство
  Без любопитство няма адаптивност. Адаптивните хора учат и продължават да учат. Любопитството дава възможност за растеж; дърпа те със себе си, за разлика от волята, която те тласка напред. Силата на волята трае толкова дълго, колкото ти харесва да те бутат. Някой обича ли да го бутат? Не мисля така.
 6. Промяна на разбирането
  Ако искате да се адаптирате към промяна, трябва да знаете към какво да се адаптирате и защо това е важно. Комуникация | Разбирането е в основата на всичко, което правим.
 7.   Мислене върху голямата картина
  За по-добро вписване в нов контекст помага да се види цялата гора, а не само няколко дървета. В противен случай би липсвал репертоарът на контекста, от който се основават решенията с цел адаптиране.
 8. Отвореност
  If you’re not willing to listen to others’ points of view, then you’ll be limited in your thinking, which means you’ll also be limited in your adaptability. The more context you have, the more choices you have towards change.

Източници

 1. Натали Фратто, бивш вицепрезидент на Silicon Valey Bank, описва в този Ted Speech защо смята адаптивността за форма на интелигентност и защо това e критерии за вземане на решение коя стартираща компания да подкрепи: https://www.ted.com/talks/natalie_fratto_3_ways_to_measure_your_adaptability_and_how_to_improve_it?rss=172BB350-0073#t-71809  
 2. Тази статия добре описва културния шок, пред който може да се изправи един студент, докато е в чужбина за кратко време, и как да го преодолее: https://www.studyinternational.com/news/5-stages-adapting-new-countrys-culture-studying-abroad/
 3. Тази статия, публикувана във Forbes през 2015 г., описва в 14 точки признаците за адаптивен човек, като се фокусира върху предизвикателството на непрекъснато променящия се контекст, в професионалния, социалния и личния живот: https://www.forbes.com/sites/jeffboss/2015/09/03/14-signs-of-an-adaptable-person/?sh=1c23cead16ea
 4. Indeed.com е една от най-големите онлайн платформи за търсене на работа в световен мащаб. Също така предлага кариерен пътеводител, който акцентира върху меките умения. Ето тяхното определение за адаптивност: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/adaptability-skills

Как да използваш упражненията

Following this section, there are two Exercises for the teacher to use in order to demonstrate the importance of Adaptability and Context reading. The first exercise is Следвайки този раздел, има две упражнения, които учителят да използва, за да демонстрира важността на адаптивността и четенето на контекста. Първото упражнение е предназначено да се извършва на лично ниво, а второто е групова дейност. Упражненията помагат да се развие мекото умение, предлагайки чрез играта метафора на ситуацията от реалния живот.

Следващите разсъждения и дискусия ще покажат как самите упражнения представляват тренировъчен момент, разкривайки освен това и стратегия за ефективно обучение на меките умения.

Резултати от обучението

Учебни резултати за обучаващите:

 • Придобиване на определение за адаптация и контекстово умение за „четене“ по време на мобилността на студентите
 • Разбиране на поведенческите елементи, свързани с адаптивността като меко умение, което да се прилага при краткосрочна мобилност в чужбина
 • Разпознаване на под уменията в рамките на адаптацията и контекст „четенето“, които са свързани с поведението на студентите

Обучителите ще могат да насочват студентите към:

 • Разбиране предизвикателствата, скрити във всяка една ситуация, която на пръв поглед изглежда идеална
 • Разпознаване очакванията на другите
 • Адаптиране към различно от познатото ежедневие
 • Адаптиране на езика им към непознат контекст
 • Разпознаване на роли в различни контексти
 • fДа се чувстват спокойно в нови или непознати ситуации
 • Обръщане на внимание на релационните процеси между хората
 • Запознаване с културата и комуникативните стилове на контекста
 • Установяване на взаимовръзки, като се вземат предвид контекстните характеристиките