SkillsAct4Vet – Training

Модул 2 - Повреме на мобилността

Раздел 1: Какво е Skillsact4vet tasks map?

Кратка дефиниция

Tasks Map на SkillsAct е онлайн персонализиран въпросник, който да подтикне учениците към саморефлексия и самопознание.

Отправен е към млади Vet ученици, докато вземат участие в краткосрочен трудов стаж в чужбина, и е специфичен за различните работни сектори и профили на работа.

https://tasksmap.skillsact4vet.eu

От учениците се изисква да отговорят на много прости въпроси, изразяващи съгласието им с дадено изречение.

Въпросите се свързват с извадка от 5 задачи (които ученикът обикновено изпълнява на работното място) до 3 поведенчески описателни елемента за всяко от 5-те умения, определени от SkillsAct, за напречни умения.

Същият въпросник се подава на преподавателя във фирмата, който е лицето във приемащата компания, което отговаря за надзора на учениците и ги наблюдава по време на изпълнението на задачите.

Обучителят в компанията обикновено е човекът, с когото учениците прекарват по-голямата част от времето и има ключова роля в процеса на обучение и адаптация.

Отговорите, които ученикът и преподавателят дават на въпросниците, ще бъдат сравнени, за да покажат дали има разлика между възприемането на учениците и преподавателите относно активирането на меки умения.

Резултатите от въпросника ще бъдат прочетени в съответствие с таблицата със задачи, което ще позволи на учениците да разберат по -добре своето поведение.

Трудности, на които отговаря това умение

Обучението базиращо се на реална работна среда в чужбина е страхотна възможност за учениците да изразят своите поведение и нагласи, което представлява идеалният сценарий за активиране на процес на саморефлексия и критично осъзнаване около напречните умения. Меките умения не могат да бъдат “измерени” или “преподавани” като предмети.

Те могат да бъдат тренирани и придобивани чрез адекватни стратегии и методологии, които могат ефективно да улеснят тяхното развитие, като се започне от ядрото на личния опит по време на обучение, свързани с работата или социални дейности във формален, неформален контекст.

подпомагане на учениците да се възползват максимално от опита си през учебна мобилност в чужбина;

  • помагане на учениците да придобият по-дълбока лична осведоменост и разбиране за собствените си напречни меки умения;
  • подпомагане на учениците да достигнат до процес на непрекъснато усъвършенстване на начина им на действие в учебна ситуация;
  • Улеснява активирането на меки умения по време на мобилността в чужбина
  • Улесняване на разпределянето на задачи от обучителя, който е домакин, за да се оптимизира активирането на меки умения
  • Осигурете практически инструмент за институционални участници, участващи в проекти за мобилност с учебна цел, за улесняване на активирането на меки умения