SkillsAct4Vet – Training

Модул 2 - Повреме на мобилността

Въведение

Презентация на Модул 2

Този модул ще представи SkillsAct TasksMap, инструментът, който разработихме, за да накараме студентите да осъзнаят дали активират или не 5 -те меки умения, докато изпълняват задачите по време на стажа си в чужбина.

SkillsAct TasksMap също ще помогне на учениците да подобрят активирането на меки умения. Наставниците ще имат ключова роля за постигането му, тъй като те ще подобрят поведението, свързано с адекватно активиране на меки умения.

Чрез картата със задачи SkillsAct4Vet, учениците могат да видят дали активират петте идентифицирани меки умения, докато изпълняват задачи по време на стажа. Активирането може да бъде адекватно, лошо или отсъстващо.

В резултат на осъзнаването, TasksMap също ще бъде функционален, за да активира по -добре меките умения на учениците.

Резултати от обучението

 • Придобиване на определение на SkillsAct TasksMap
 • Придобиване на знания за методологията на Ликертовата скала
 • Разбиране на основните аспекти на краткосрочния стаж в чужбина за Vet ученици
 • Разбиране на всички роли, свързани с организирането и наблюдението на краткосрочен стаж в чужбина.
 • Знания за това как да предствите SkillsAct TasksMap
 • Знания за това как да се четат резултатите, получени от учениците с помощта на SKillsAct TasksMap
 • Придобиване на практически инструменти за подобряване на поведението на учениците, което е свързано с адекватно активиране на меки умения.

Как да се използва този модул?

Обучителите ще могат да насочат учениците към:

 • Разбиране на основните аспекти на краткосрочния стаж в чужбина за VET ученици
 • Разбиране на ролите, свързани с организирането и мониторинга на краткосрочен стаж в чужбина.
 • Получаване на по-добро разбиране за установяване на получените резултати от SkillsAct TasksMap
 • Подобряване на активирането на меките умения по време на краткосрочната мобилност.